Minskning av kostnaderna för vattenskador i byggnader genom ett helhetsperspektiv på teknik, brukare och risker

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012023/09/30

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen