Regeringar rapporterar Berättelser där ekonomi, retorik och politik möts – Verksamhetsberättelser och årsberättelser för statligt ägda företag i Sverige och Finland som unik genre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Regeringar rapporterar Berättelser där ekonomi, retorik och politik möts – Verksamhetsberättelser och årsberättelser för statligt ägda företag i Sverige och Finland som unik genre
Kort titelRegeringar rapporterar
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/02/012025/02/01

Samarbetspartner