Projektinformation

Beskrivning

Även om handledsartros är vanligt och funktionsbegränsande saknas kunskap om hur det påverkar patienterna och hur effektiv rehabilitering ska bedrivas. Det övergripande syftet med projektet är därför att undersöka konsekvenserna av att leva med smärtsam handledsartros och upplevelserna efter kirurgi samt utvärdera nya träningsmetoder både före och efter kirurgi.

Populärvetenskaplig beskrivning

The overall aim of this thesis is to investigate wrist osteoarthritis (OA) from different viewpoints with the patients’ functional ability in focus – from deepening the understanding of patients’ experiences of living with a painful wrist, what they wish for and how they reason about their surgical choices, to the effects of specific rehabilitation on patients with wrist OA. In order to improve the evaluation of different interventions in this patient group, I also want to evaluate important patient-rated outcome measures (PROMs), which will enable physicians, rehabilitation personnel and researchers to obtain relevant and reproducible information
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/07/26 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi