Rehabilitering på lika villkor – En studie med fokus på migrerade kvinnors återhämtning och överlevnad i samband med bröstcancer: ReMig-studien

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelReMig-studien
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Breast cancer
  • Rehabilitation
  • Migrant and refugee health
  • equality