Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) – Pufendorfinstitutets

Populärvetenskaplig beskrivning

I den här gruppen undersöker vi hur det kommer sig att ideal om allmän ordning, trygghet och säkerhet i rättsliga, politiska och kulturella tankemodeller så ofta förknippas med polisen och polisarbete. Vårt mål är att förstå varför det har blivit så, men också att tänka om och tänka nytt kring utformningen av polisiärt arbete i samtiden och att sätta ifråga den för givet tagna kopplingen mellan å ena sidan trygghet, säkerhet och allmän ordning och å andra sidan polisen.
AkronymRePo
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Juridik
  • Sociologi
  • Historia
  • Genusstudier
  • Företagsekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • tvärvetenskap
  • Polis
  • trygghet