REINVENT - Realising Innovation in Transitions for Decarbonisation

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

REINVENT ska utforska vilka strategier som finns för att nå nollutsläpp i fyra energiintensiva industrier: stål, plast, papper och kött/mejeri. Genom att studera dessa sektorer inifrån och ta hänsyn till produkternas hela värdekedjor vill REINVENT kartlägga vad som påverkar innovationer inom industrin. Genom att vara ett forum för dialog med dessa ur utsläppsperspektiv relativt outforskade industrier kan resultaten användas för att förbättra policys inom EU och bidra till mer effektiv styrning av klimatpolitiken.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/12/012020/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Durham University
  • Utrecht University
  • Netherlands Environmental Assessment Agency
  • Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy

Fria nyckelord

  • Policyutveckling
  • Klimatsmart ekonomi
  • Energiintensiv industri