Rekreationsfiskets effekter på rovfiskars karaktärsegenskaper, sociala interaktioner och demografi: implikationer för ett hållbart sportfiske

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/01/012026/12/31

Finansiering

  • Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning