Projektinformation

Beskrivning

Tema på Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett hot blir existentiellt när det hotar någons existens. Alla möter döden, det existentiella hotet mot jaget. Vi möter också existentiella hot mot det vi skapar och är del av, till exempel vårt samhälle. I nuet ser vi gränser för vad vår planet kan ge och ett nytt hot har uppstått: mot mänsklighetens sätt att leva.

För att hjälpa medborgare och beslutsfattare att hantera den växande bördan av existentiella hot måste vi förstå hur det fungerar, inklusive dess positiva effekter. Temat Ständigt Existentiellt Hot har som mål att kombinera framåtriktad och historisk forskning till ett sammanhängande psykologiskt informerat ramverk för att förstå och möta existentiella hot.
Kort titelExistentiella hot
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/09/072024/04/25

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap