RELOC-AGE delstudie I: Registerstudie om bostadsval och hälsa hos den åldrande befolkningen i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Registerstudien inom Reloc-age studerar hur bostaden påverkar människors möjlighet att åldras på ett aktivt och hälsosamt sätt. Studien väger in demografiska, socioekonomiska och medicinska faktorer.

Metoder
Registerstudien omfattar omkring tre miljoner människor i Sverige, födda mellan 1932-1958. Studien bygger på data från och med 1987 till och med 2018. Data om bostadsmiljö, hälsa och vårdkonsumtion hämtas från flera nationella register. En tvärvetenskapligt sammansatt forskargrupp vid Lunds universitet analyserar samband mellan boende, flyttningar och aktivt åldrande.

Förväntat resultat
Studien ska bidra med kunskap om bostadens effekter på hälsa och välbefinnande hos personer som är 55 år och äldre. Kunskapen kan användas för att utveckla bostadspolitiken på ett sätt som gynnar aktivt och hälsosamt åldrande. Studien kan även användas för fortsatt forskning inom området.

Publicering i vetenskapliga tidskrifter förväntas ske under 2021-2023.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.
Kort titelRELOC-AGE delstudie I
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • Housing
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments