Repair and Reconstruction of Peripheral Nerve Injuries: Treatment with G-CSF and Stromal Vascular Fraction

Projektinformation

Beskrivning

While surgery is a cornerstone in treatment of peripheral nerve injuries, it is not a comprehensive approach, and outcome is unsatisfactory, especially sensory function. The present aim was to translate recent findings about stem- and progenitor cells to improve regenerative outcome, where the cells have to be autologous, available within the same surgical procedure, and minimally manipulated.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vid nervskador i händer och armar får patienter, trots bästa behandling, bestående
förlust av känsel och muskelstyrka. I det här projektet undersökte jag om läkningen
skulle kunna förbättras genom att tillföra kroppsegna stamceller till skadeområdet.
Kort titelRepair and Reconstruction of Peripheral Nerve Injuries
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012019/10/08

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Nyckelord

  • peripheral nerve injuries
  • reconstructive surgical procedures
  • diabetes mellitus
  • rat sciatic nerve
  • granulocyte colony-stimulating factor
  • stromal vascular fraction
  • electrospinning
  • rats
  • Schwann cells