Forskning på beslutoförmögna. En rättsvetenskaplig studie av etikprövningslagen och dess tillämpning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektledare Titti Mattsson samt fil dr Mats Johansson och fil dr Linus Broström.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Nyckelord

  • beslutoförmögen, forskning, etikprövning