Forskning på beslutoförmögna. En rättsvetenskaplig studie av etikprövningslagen och dess tillämpning

Filter
Konferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Sökresultat