Resursanvändning och utfall i svensk intensivvård, vad kan vi lära av över 200 000 vårdtillfällen i Svenska Intensivvårdsregistret?

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Intensivvård konsumerar en stor andel av vårdresurser, men resursanvändning på patientnivå eller gruppnivå har ännu inte studerats i Sverige. Vi vill ta reda på om det finns en grupp patienter som konsumerar en oproportionerligt stor andel av intensivvårdsresurser, och om dessa skiljer sig från patienter som konsumerar en lägre andel av resurser. Vi vill också utvärdera resurskonsumtion mellan högkonsumenter av intensivvård och patienter med Covid-19 för att utvärdera hur stor belastning pandemin utgjorde på svensk intensivvård.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Fria nyckelord

  • Intensivvård