Resursslöseri i anläggningsbyggandet? Vad kan vi lära av 50 års utveckling?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet samordnas och leds från LTH, men är starkt beroende av aktivt arbete och
engagemang från ett flertal branschparter som Skanska, Sweco, Centerlöf &
Holmberg, Trafikverket med flera. En referensgrupp med bred representation från
entrepenörer, konsulter, beställare, forskare samt myndighet som ansvarar för
regelverk inom området följer upp projektet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/06/012024/12/31

Finansiering

  • Trafikverket