Retorikens resursportal [The Resource Portal for Rhetoric]

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Beskrivning av projektet. Projektets syfte var att:

1) finna praktiskt gångbara sätt att skapa föreläsningar som digitala lärobjekt som kan användas såväl i ren distansundervisning som i blended learning-kurser;

2) skapa en konkret arbetsgång inklusive teknisk instruktion för lärare för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna skapa denna typ av lärobjekt;

3) producera en samling digitala lärobjekt för omedelbart bruk samt för bruk under många kommande terminer;

4) skapa ett sätt att samla dessa lärobjekt långsiktigt, och med även annan typ av material, såsom instuderingsfrågor;

5) dokumentera projektet så att andra ämnen vid HT-fakulteterna och LU kan dra nytta av den modell som tas fram;

6) presentera projektet vid följande pedagogiska konferens vid LU;

7) presentera projektet vid följande nationella retorikämneskonferens för att inspirera till en nationell databas av lärobjekt för retorikundervisningen i Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/11/022021/08/28