Riskbedömningar och riskprevention inom Räddningstjänst

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Målet med det här projektet var att träna Räddningstjänsten Skåne Nordvästs styrkeledare i icke-tekniska färdigheter kopplat till riskbedömningar och riskprevention. Föreläsningar och feedback-baserade workshops genomfördes tillsammans med ett forskningsprojekt om säkerhetsklimat och riskbeteende inom räddningstjänst.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012021/12/30

Samarbetspartner