Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Under tiden som projektet pågått har ritualer kopplade till människans livscykel blivit alltmer uppmärksammade. Någon avmattning i intresset för ritualer har inte märkts, tvärtom. Projektets syfte att koppla ihop ritualernas kulturella och ekonomiska betydelse har visat sig vara en fruktbar ingång när man vill förstå dagens inställning till och intresse för livscykelsritualer. Det finns en växande marknad för ritualer i både kulturell och ekonomisk mening.

Bröllops- och begravningsritualer har blivit allt mer elaborerade, alltmer personligt utformade och kommit att fungera som viktigt socialt kitt mellan släkt och vänner. Även de mindre spektakulära dop- och namngivningsritualerna kännetecknas av personligt färgade inslag och fungerar som viktiga tillfällen att konstituera familj och släkt.

Ett uttryck för livscykelsritualernas ekonomiska potential är de mässor där produkter och tjänster visas upp. I Sverige är detta särskilt påtagligt när det gäller bröllopsmässor. Bröllopsmässor hålls på större hotell och köpcentra där riktiga bröllop också kan arrangeras. Tveklöst omsätter bröllopsindustrin mycket pengar genom att koppla ihop längtan efter speciella, rituella tillfällen med rekvisita i form av produkter och tjänster. Begravningsmässor finns (ännu) inte i Sverige. Däremot är det stora begivenheter utomlands, exempelvis i Tyskland, Frankrike, Italien. Mässor har varit särskilt givande att studera i projektet eftersom de fokuserar på nyheter och trender, men även andra kommersiella kanaler har undersökts.

En viktig del av projektet har varit att undersöka rituella praktiker. De rituella praktikerna för de nedslag i livscykeln som vi valt – dop, bröllop och begravning – förenas av behovet av att lyfta fram individen/individerna genom djupt personliga val och tilltal samtidigt som dessa val uppvisar en förvånansvärd likhet. Religiösa ritualer tycks mera uppfattas som en del av rekvisitan, något som gör ritualen speciell, vacker och minnesvärd.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012006/12/31