Vägar till Midgård – nordisk hedendom i långtidsperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det som normalt kallas nordisk hedendom är en modern samlingsterm för rituell praxis och mentala förhållningssätt, som varierat avsevärt i både tid och rum. Det är grundperspektivet för det här projektet. Med hjälp av texter, bilder och materiell kultur undersöks ritualer och föreställningsvärld från yngre stenåldern till tidigmodern tid i olika delprojekt.

Den omfattande forskningen om nordisk hedendom har i första hand varit inriktad på studier av vikingatidens mytologi, utifrån den bevarade västnordiska litteraturen. Denna inriktning på myter och mytologi är paradoxal, eftersom den nordiska religionen inte var en bekännelsereligion med en helig skrift eller vissa specifikt dogmatiska texter. De bevarade texterna definierar religion som forn sed, det vill säga som ett hävdvunnet sätt att leva. Det innebär att religionen bör tolkas mycket bredare än vad mytforskningen i allmänhet har gjort.

Det här projektet har därför en vidare inriktning mot ritualer och föreställningsvärld. Studierna görs med hjälp av texter, bilder och materiell kultur från yngre stenåldern till tidigmodern tid. Grundperspektivet är att det som normalt kallas nordisk hedendom är en modern samlingsterm för rituell praxis och mentala förhållningssätt, som varierat avsevärt i både tid och rum.

Syftet är att ge ett nytt och större bidrag till såväl den internationella diskussionen om nordisk hedendom som den allmänna kulturdebatten om nordisk och europeisk identitet. Projektet är därför inriktat dels på den moderna konstruktionen av nordisk hedendom, dels på dåtidens ritualer och föreställningsvärld.

Hittills har det utkommit 11 volymer i publikationsserien Vägar till Midgård på Nordic Academic Press.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/01/012007/12/31