RobOat - Robustness of Oats for the Nordic Region

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The main aim within RobOat is to develop the resistance of future oats against biotic (especially crown rust and semi-loose smut) and abiotic (drought and waterlogging) stress factors. In this project, the partners will study the less explored oat genetic resources from NordGen and other collections by combining diverse phenotyping, genotyping and genomic methodologies.
Kort titelRobOat
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/03/012027/02/28

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • Agrologica
 • Boreal Plant Breeding Ltd
 • Graminor
 • Lantmännen
 • Agricultural University of Iceland
 • Natural Resources Institute Finland (Luke) (huvudsaklig)
 • Norwegian University of Life Sciences
 • Nordic Genetic Resource Center
 • Nordic Seed
 • Oatly AB
 • Sveriges lantbruksuniversitet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger