RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Bakteriers roll i olika sjukdomar är välkänt, bland annat i utveckling av cancer. Däremot är deras roll i vårt välbefinnande mindre studerat. Här kommer vi att undersöka effekten av vår vanligaste bakterie på huden, och hur denna bakterie motverkar utveckling av oxidativ skada. Dessutom kommer vi att utveckla ett ramverk för studier och statistisk analys av dessa positiva bakteriella effekter.

En av de vanligaste bakterierna på huden är Propionibacterium acnes. Vi har identifierat ett högt producerat protein från P. acnes, RoxP, som har antioxidativ effekt; skyddande mot fria syreradikaler. Våra försök visar att RoxP skyddar P. acnes mot oxidativ skada i en aerob miljö (hud), samt kan skydda våra celler mot oxidativ stress.

Vi kommer i detta projekt vidare studera betydelsen av kolonisering med P. acnes, och dess påverkan på oxidativ stress. Vidare kommer vi att utveckla ett nytt ramverk där vi kan mäta hälsolandskapet för bakterie-värd-interaktioner, där både de positiva och de negativa effekterna kan utläsas, och ett system där ramverket inte begränsas av två dimensioner, utan kan anpassas för att teoretiskt täcka oändligt många dimensioner.

Projektet visar på en ny innovativ och patientnära forskning, där vi utnyttjar den kommensala mikroflorans symbios med oss för att gynna hälsa, samt utvecklar terminologi och verktyg för att mäta denna effekt. Detta är av signifikant betydelse, både ur en grundläggande och terapeutisk synvinkel.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/01 → …

Samarbetspartner

Finansiering

 • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
 • Alfred Österlunds stiftelse
 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Swedish Society of Medicine
 • Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning
 • Stiftelsen Längmanska kulturfonden
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Crafoordska stiftelsen
 • Magnus Bergvalls Stiftelse
 • Sven och Dagmar Saléns stiftelse
 • Stiftelsen Lars Hiertas minne
 • Stiftelsen Tornspiran
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande