Samiska sociala rörelser - urfolksmobilisering kring renskötselns ekologiska förutsättningar under klimatnödläge

Projektinformation

Kort titelSamiska sociala rörelser
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council