Samiska sociala rörelser - urfolksmobilisering kring renskötselns ekologiska förutsättningar under klimatnödläge

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelSamiska sociala rörelser
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna