SÄKLÄK - Säker Läkemedelsanvändning i Primärvård

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/04/012017/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Patientförsäkringen LÖF
  • Region Skåne