Säkra och tillgängliga leveranser för äldre

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Många brukare är oförmögna, eller som nu i pandemitider, ovilliga att ta sig till serviceombud eller själva öppna dörren för att ta emot leveranser som t.ex. dagligvaror. Detta medför att tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner inte är tillgängliga för alla. Genom att eliminera det personliga mötet vid t.ex. hemleveransen minimeras smittorisken samtidigt som flexibiliteteten för vård- och omsorgsenheten ökar avsevärt vilket även möjliggör mer tid hos t.ex. vårdtagaren. På samma sätt kan andra varor levereras som t.ex. hemsjukvården förser brukarna med levereras till ett uppkopplat leveransskåp i närheten av brukarens bostad vilket minimerar behoven att själva ta sig till olika serviceombud. Personalen från hemservice hämtar, med hjälp av en digital nyckel, varorna i leveransskåpet och tar med sig in till brukaren när de anländer.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka och beskriva hur äldre i samhället upplever nya tjänster som mottagarfria matleveranser och på vilket sätt dessa tjänster kan utvecklas vidare för att öka tillgängligheten till andra viktiga samhällstjänster.

Målet med forskningen att genom kunskapsutveckling bistå ett innovationsprojekt till en utvecklad leveranstjänst. En tjänst som bidrar till en väsentligt ökad tillgänglighet, med bibehållen säkerhet, i arbetet med olika stödjande leveransfunktioner för de allt fler äldre och behövande i samhället.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/04/012023/03/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Nowaste Logistics AB
 • Helsingborgs stad
 • Mathem i Sverige AB

Finansiering

 • Familjen Kamprads Stiftelse

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Teknik och teknologier

Nyckelord

 • Innovation
 • Paketskåp
 • Samverkan
 • E-drop
 • Matleveranser