SAFIR - successiv och simultan inlärning av franska och italienska i Rom

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet undersöker den språkliga utvecklingen i franska och italienska hos skolbarn i franska skolor i Rom. Särskilt undersöks hur italienska påverkas av den franska skolmiljön, av startåldern för inlärningen av italienska, av antal år de exponerats för språket samt mängd och typ av input. Projektet sker i samarbete med skolledning och personal.

De senaste decenniernas forskning har pekat allt mer på hur vikgitgt det är att lära sig fler språk i tidig ålder. I Europa blir det därför allt vanligare med flerspråkiga skolor, där man hvudusakligen undervisar alla ämnen på främmande språk.
Frågan är då ifall landets huvudspråk, majoritetsspråket, får tillräcklig stimulans för att dessa elever ska nå upp till den nivå som krävs för att fortsätta sina studier efter skolan eller ta sig ut i yrkeslivet.

Eleverna vid sådana flerspråkiga skolor har olika typer av språklig bakgrund: de kan vara två- eller flerspråkiga från födseln (simultant två-fler-språkiga), ha majoritetsspråket som modersmål (andraspråksinlärare av de främmande språken på skolan), eller ha ett av de främmande språken som modersmål(andraspråksinlärare i majoritetsspråket) .
Vilka faktorer påverkar inlärningen av majoritetsspråket i flerspråkliga skolor där undervisningen sker på annat/andra språk?
Är det hur tidig startålder språkinlärningen har? Dvs om man börjat lära sig det före eller efter fyra års ålder (en kritisk ålder för när språktillägnandet påbörjades), tex?
Är det antal år man utsatts för språket, oavsett när språtillägnandet påbörjades?
Påverkar den dagliga mängden input av det främmande språket utveckllingen av majoritetsspråket på något sätt så att utvecklingen i det senare fördröjs, sker annorlunda än i enspråkig miljö, eller kanske t om påskyndas?
För att ta reda på detta testar vi språkens morfosyntaktiska nivå och jämför med CEFL.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012011/12/31