Samverkan för ökad kompetens i äldreomsorgen

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

SÖK-äldre är ett samverkansinitiativ mellan Lunds universitet (Medicinska fakulteten, Centre for Ageing and Supportive Environments och Campus Helsingborg) och Helsingborg stad. Målet är att utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart utvecklingsinitiativ som adresserar möjligheter och utmaningar relaterade till vård och omsorg för kommunal äldreomsorg i Sverige. Primärt fokus är utvecklingen och implementeringen av evidensbaserade kommunala hälso- och sjukvårds¬insatser. Det långsiktiga målet är att också bidra till att utveckla och implementera evidensbaserade hälsofrämjande och förebyggande samhällsinsatser för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande för befolkningen i stort.
Kort titelSÖK-äldre
AkronymSÖK-äldre
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/01 → …

Samarbetspartner

Finansiering

  • Helsingborgs stad

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Geriatrik
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments