Skalbar Reglering för Ökad Flexibilitet i Fjärrvärmenätverk

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Det här projektet riktas mot att applicera skalbara metoder från reglerteknik på fjärrvärmenätverk för att öka flexibiliteten i dessa system. I synnerhet vill vi använda teoretiska verktyg från främst den gren av reglerteknik som berör så kallade positiva system för att förbättra driften av fjärrvärmenätverk med minimal ökning av beräkningskomplexitet och kommunikation. Olika typer av laststyrnings arkitekturer ska undersökas vilket ska kunna lösa välkända problem kopplade till topplaster inom värmenätverk.
Kort titelSkalbar Reglering av Fjärrvärmenätverk
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/132024/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla