Skandinaviska översättningar av antikens och medeltidens litteratur - en bibliografisk nätresurs

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Skandinaver, liksom andra européer har översatt antikens och medeltidens folkspråkliga litteratur. Vilka författare översattes? Vilka texter? Vem översatte? När översattes till exempel Homeros för första gången till ett skandinaviskt språk? Vem gjorde dessa översättningar? Hur många gånger har de homeriska eposen återöversatts? Denna bibliografi ger svar på dessa och många andra frågor.

Det här projektet är ett gemensamt dansk-norsk-svenskt initiativ. Projektet syftar till (1) att skapa en digital bibliografi över samtliga översättningar av litteratur från antiken och medeltiden som utkommit på de tre nordiska språken efter år 1500, (2) att göra denna bibliografi allmänt tillgänglig via Internet samt (3) att i en senare fas av projektet göra ett antal utvalda översättningar av viktig, äldre litteratur tillgänglig via Internet.
Förhoppningen är att bibliografin skall vara till nytta för forskare, studenter och andra läsare som är intresserade av skandinaviska översättningar av antikens och medeltidens litteraturer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012007/12/31