Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering - hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka utformning och resultat av skånska kommuners policies för flyktingmottagande och mot hemlöshet för att identifiera faktorer som kan bidra till trygga och adekvata bostäder för alla kommuninvånare.

Tre delstudier planeras:
1. en survey av policies för och organisation av flyktingmottagande och arbetet med hemlösa i samtliga 33 kommuner i Skåne
2. uppföljning av migranters flyttrörelser i länet
3. fallstudier i fyra strategiskt utvalda kommuner för att få en fördjupad förståelse om hur man i praktiken arbetar med bostadsförsörjningen för hemlösa och nyanlända. Fallstudierna inbegriper en undersökning av ”bostadstrajektorier” för (a) nyanlända flyktingar, (b) socialtjänstens hemlösa klienter, samt (c) andra hemlösa för vilka inga myndigheter anser sig ha något ansvar. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på betydelsen av genus, familjesituation och nationalitet för utvecklingen av dessa gruppers boendesituationer.

Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)
Kort titelSkånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/07/012023/10/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete