Forskningsinfrastruktur och komplexa geografier: Byggandet av komponenter, förmågor och samarbeten för ESS

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

European Spallation Source (ESS), som för närvarande är under uppbyggnad i Lund, är en av de största investeringarna i vetenskaplig infrastruktur i Europa och beräknas kosta €1.8 miljarder. 17 länder deltar i finansieringen av denna anläggning och komponenter kommer att byggas i samarbete med laboratorier runt om i Europa, innan de installeras i Lund 2019. För att hantera 400 sådana samarbeten är det nödvändigt att utveckla mekanismer som kan skapa förtroende. Projektet har en komparativ studiedesign och metodiken är huvudsakligen kvalitativ.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/07/012018/07/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Social och ekonomisk geografi