SE-CAID: Datalabb för AI-drivna nätverk och digitala infrastrukturer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Målet med SE-CAID är att driftsätta ett nationellt telekom- och digitaliseringsdatalab som stödjer industriell och akademisk FoU. Detta gör det möjligt för industrier, små och medelstora företag och universitet att dela ett brett utbud av telekommunikationsdata och AI-modeller. SE-CAID kommer att fokuseras på att: 1) bygga en plattform och API som möjliggör öppen och kontrollerad tillgång till data (på ett distribuerat och centraliserat sätt) och 2) utveckla en process för att hantera de juridiska aspekterna av att dela data som inte faller in i kategorin av öppna datamängder.
Kort titelSE-CAID
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/12/012021/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet
  • Research Institutes of Sweden (RISE) (huvudsaklig)
  • Ericsson AB
  • STOKAB
  • KTH Royal Institute of Technology

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Juridik

Fria nyckelord

  • artificiell intelligens
  • data