Att se och prata matematik i spel

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett internationellt forskningsprojekt med tre noder: i) forskare och skolor i Lund, med A. Gulz som PI, ii) forskare vid Högskolan Väst och skolor i Uddevalla och Göteborg, med L. Pareto som PI, iii) forskare och skolor i Stanford, med D. Schwartz som PI. Studier av 7-12-åringar som använt ett digitalt lärspel i matematik inom ramen för ordinarie matematiklektioner.

Ett internationellt forskningsprojekt med tre noder: i) forskare och skolor i Lund, med A. Gulz som PI, ii) forskare vid Högskolan Väst och skolor i Uddevalla och Göteborg, med L. Pareto som PI, iii) forskare och skolor i Stanford, med D. Schwartz som PI. Studier av 7-12-åringar som använt ett digitalt lärspel i matematik inom ramen för ordinarie matematiklektioner. Fokus på effekter på förståelse och motivation, samt modeller för implementering. Lärspelet utvecklat av L. Pareto och vidareutvecklat av L. Pareto samt grafiskt av M. Haake.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31