Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/01 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Lunds universitet: Sociologiska institutionen
  • Skåne University Hospital
  • Prostatacancerförbundet
  • Patientförsäkringen LÖF

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)