Rekrytering, bedömningsinstrument och träning i simulerad miljö vid utbildning av specialister i kirurgi

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om 1. kirurgisk färdighetsträning i simulerad miljö 2. hur kvantitativa och kvalitativa instrument kan användas som stöd vid rekrytering och urval av blivande kirurger.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)