Selection of doctors for higher surgical training; recruitment, instruments for testing, assessment, and training in a simulated environment.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Observational study. EPN 2016/1050
Undersökningen studerar urvalsinstrument i samband med rekrytering till ST-läkare tjänster inom kirurgblocket. Instrument som användes är bl.a generisk tester för motoriska och visuospatial färdighet, personlighets test, semi standardiserad oh strukturerad intervju samt färdighetsövning i simulator. Utfall jämförs med traditionell urvalsmetod. Läkare som valts ut till ST-tjänst följs under utbildningen med uppföljande testning samtidigt med färdighetsträning på simulatorcenter. Utfallet jämförs med traditionell utvärdering av läkaren.
StatusEj startat