Begripliggörande av kemi i gymnasieskolan

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

För min avhandling studerar jag begripliggörande av kemi i gymnasieskolan. Jag använder mig av Vygotskys lärandeteori som ett ramverk för att studera sambandet mellan språk, prestationsnivå och lärande. Som metod använder jag mig av begreppskartor, videoinspelningar av laboratorieundervisning och intervjuer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/092023/10/27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

  • kemins didaktik
  • Lärande i laboratoriet
  • Begripliggörande