Semesterboende som skandinavisk fritidsmodell: Förändrade tekniska och ideologiska förutsättningar under det korta 1900-talet

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med detta projekt är att studera hur skandinavers semesterfirande har förändrats, i synnerhet med avseende på semesterboende. Vi undersöker hur ideologiskt betingade föreställningar om semesterboende samvarierat med tillgång till transportsystem som tåg och båt, bil och flygplan. Det ingår i ett större EUROCORES-program som stöds av den europeiska forskningsstiftelsen ESF.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012013/12/31