Service Studies Consumption

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Research group within the Department of Service Studies (SES)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion