Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att höja kapaciteten bland tjänstepersoner och organisationer i Etiopien, Uganda, Sydsudan och Zambia för att stärka multisektoriell samhandling inom arbetet mot sexuellt och könsbaserat våld, genom innovation och förnyelse. Genom en tvärvetenskaplig och multisektoriell samverkan ska deltagarna utveckla sin förmåga att planera och utveckla åtgärdsförslag för förebyggande insatser genom rättighetsbaserat arbete som sätter medborgares behov och delaktighet i centrum. Projektet bygger vidare på befintlig kapacitet i landet och i regionen.
Kort titelSGBV and Equal Right to HEalth
AkronymSAGER
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/02/012024/10/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • University of Juba: National Transformational Leadership Institute (NTLI) (Projektpartner)
  • Ministry of Gender, Child, and Social Welfare, South Sudan (Projektpartner)
  • Ministry of Gender Labour and Social Development, Uganda (Projektpartner)
  • Department of Public Prosecutions, Uganda (Projektpartner)
  • University of Zambia (Projektpartner)
  • Ministry of Women and Social Affairs (Projektpartner)

Finansiering

  • Swedish Institute (SI)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi