Projektinformation

Beskrivning

The objective of this project is to study the morbidity and mortality with shrunken pore syndrome (SPS) in a large population of patients with measured GFR.

Consecutive samples from adults (n = 2805) referred to Skåne University Hospital, Lund, Sweden, for measurement of GFR during 2008-2010 were used to identify the study cohort.
Kort titelSPS and mortality
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012020/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande