Betydelse av kostbehandling och uppföljning av nutritionsstatus hos barn med Hirschsprungs sjukdom

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

The aim of my thesis is to start building up evidence on dietary treatment of bowel dysfunction and to investigate if Hirschsprung disease affect growth and nutritional status in the children.
Kort titelDiet and nutrition in Hirschsprung disease
AkronymHD
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/11/012022/12/16

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik