Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970 tills nu

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

SWINNO 2.0 är en databas och en fortsättning på SWINNO, där man kartlagt svenska innovationer mellan1970-2007. Projektet ska kartlägga åren 2008-2014 samt bredda metodiken för att fånga signifikanta innovationer, i huvudsak produkter och processer.

Databasen ska också kunna samköras med andra mikrodatabaser vilket skapar förbättrade möjligheter att öka kunskaperna om innovationers drivkrafter, betydelse för värdeskapande och andra samhällseffekter.
Kort titelSWINNO 2.0
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/272020/03/06

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova) (Projektpartner)
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

  • innovation
  • företag
  • Sverige
  • tidserie