Framtidens skyltar visar vägen

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

Accus AB projekterar, designar och monterar skyltar för utomhus- och inomhusmiljö. Företaget positionerar sig på marknaden som en seriös och innovativ skyltleverantör som arbetar målinriktat med utveckling av produkter och tjänster för att minimera dess miljöpåverkan i produktion och användning. För att vara rustade och konkurrenskraftiga inför framtiden finns nu som mål för Accus att utveckla en bredare bas av produkter som designas, tillverkas och
används med ett cirkulärt och innovativt tänk omfattande:
-Design som tar hänsyn till materialval, tidlöshet, livslängd, underhåll och efter användning möjlighet till återanvändning eller återtillverkning som en del av ett skylterbjudande eller i annan funktion.
-Produktion och transporter där spill och emballageanvändning minimeras och resurser används effektivt.
-Erbjudande av tjänsten skylt i stället för produkten skylt.
Förstudien syftar till att identifiera potentialen i hur de skyltar och tjänster som Accus tillhandahåller marknaden ska bli cirkulära. Genom att tänka innovativt och utmana normer kring hur produktionskedja och affärsmodeller ser ut, ämnar förprojektet uppnå en gemensam målbild med aktörer i hela värdekedjan. Detta ska identifieras genom dialog med intressenter, tester samt studier som tillhandahåller faktaunderlag.
Resultatet från projektets utvärderingar och analyser ska tillsammans med ett relevant partnerskap som identifieras i denna studie, lägga grunden för ett större utvecklingsprojekt, som på sikt kan gynna en hållbar äringslivsutveckling i Sverige. Partnerskap har inledningsvis etablerats med Accus största leverantör Verbalux och med Lunds Universitet, som utifrån projektet kommer att utforma ett utbildningsmaterial.

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett projekt om att anpassa ljusskyltar till den cirkulära ekonomin
Kort titelSigns of the future
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/11/012017/06/30

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Cirkulär ekonomi
  • Ljusskyltar