Projektinformation

Beskrivning

Ett center för insamling av spektrala data vid SITES (Swedish infrastructure for Ecosystem Science). Centret koordinerar insamling av spektraldata och bilder från fältinstrument, UAV-kampanjer, satelliter och kameror. Data publiceras som en resurs för forskare intresserade av uppskalning och kartering av vegetationsproduktivitet vid SITES fältstationer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Ett projekt för insamling av ilder från drönare (UAV), satelliter, och fältinstrument för att bättre förstå vegetationsvariationer vid SITES fältstationer. SITES är ett nätverk av svenska fältstationer för ekosystemstudier.
Kort titelSITES Spectral
AkronymSSTC
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/05/072028/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet (huvudsaklig)
 • Swedish Polar Research Secretariat
 • Uppsala universitet

Finansiering

 • Sveriges lantbruksuniversitet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Naturgeografi

Fria nyckelord

 • fjärranalys
 • satellit
 • drönare
 • spektroskopi
 • vegetationsdynamik
 • fenologi