Lagen om orena hudsjukdomar i Leviticus - vad gör den där?

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det här projektet består i en närstudie av de båda kapitlen Tredje Mosebok 13 och 14 som ofta kallas Lagen om spetälska. Frågeställningen kan sammanfattas mycket kort: Lagen passar inte in i sammanhanget. Varför står den där den står? Översättningen spetälska anses numera felaktig, men varför finns en lag om just hudsjukdomar när andra sjukdomar inte regleras alls?

I 3 Mos 13-14 finns den text som ofta kallas för Lagen om spetälska. Den traditionella översättningen av det hebreiska ordet צרעת (tsara'at) med spetälska är ett nästan 2000 år gammalt missförstånd. Många moderna bibelöversättningar skriver numera bara hudsjukdom eller liknande. Associationen med spetälska är dock fortfarande mycket vanlig.

Fortfarande år 2010 är spetälska en högaktuell sjukdom. Bristen på sjukvård i kombination med att skammen avhåller människor från att söka hjälp försvårar både behandling och statistik. Uppskattningar landar ofta på runt 10 miljoner sjuka i världen och 600 000 nya sjukdomsfall varje år, främst i fattiga länder där svält och bristande hygien råder. Utöver själva sjukdomen drabbas den sjuke ofta mycket hårt av den stigmatisering som följer på en diagnos.

Som helig och normativ text är Bibeln ständigt aktuell, och den har sannolikt bidragit till att öka på den skam och det utanförskap som följer i spetälskans och andra sjukdomars spår. Tredje Mosebok är även idag en brukstext som ligger till grund för predikan och personlig kontemplation. Men hur pass väl anknyter vår användning av texten idag till dess ursprungliga tanke? Varför finns det en helt egen lag, och dessutom en ganska omfångsrik sådan, som reglerar just hudsjukdomar, medan andra sjukdomar inte alls kommenteras särskilt utförligt i Gamla testamentet?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/09/012013/12/31