Skissen som konstvetenskaplig metod / The Sketch as Art Historical Method

Projektinformation

Beskrivning

The purpose of the project is to develop analytical and theoretical tools for the conceptualization and understanding of the use of sketches as art historical method. Empirically the project will fokus on the early development of art history as academic discipline in errant 19th century Sweden.

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är att utveckla analytiska och teoretiska verktyg för att begreppsliggöra och förstå betydelsen av skissen som konstvetenskaplig metod med ett fokus på vetenskapens framväxt och utveckling i början av 1900-talet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012019/06/30

Finansiering

  • Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Nyckelord

  • historiography
  • sketches
  • Ragnar Josephson