Skolkontakten – Samlat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med detta projekt är att skapa bättre och individanpassade förutsättningar för vårdnadshavare, däribland vårdnadshavare med funktionsnedsättningar, att följa med, stödja och vara delaktiga i sina barns skolgång, lärande och utveckling.

I projektet Skolkontakten vill vi utnyttja den förändringsprocess som Lunds kommun just nu driver bland annat med sin upphandling av ett nytt digitalt skolsystem för den pedagogiska processen i Lunds skolor som ska införas under läsåret 2015/2016. Vi kommer att vidareutveckla detta digitala skolsystem genom att ta fram:

1. En tydlig kravspecifikation på hur ett samlat och inkluderande IT-stöd bör se ut och fungera för att förenkla vårdnadshavares kontakter med grundskolan. Det gäller både en bättre översikt över relevant information om barnens skolgång och en möjlighet att lägga in individuella önskemål om informationsutbyte och speciella krav vid fysiska möten (lokaler, kommunikation, tolk m m). Kraven ska sedan kunna användas som ett underlag för ett avtal mellan Lunds kommun och leverantören om vidareutveckling av det digitala skolsystemet. I kravspecifikationen ingår också de resonemang, val och prioriteringar som har gjorts.

2. En demonstrator (hi-fi-prototyp) på hur ett sådant IT-stöd kan se ut och fungera.

3. En tidplan för den praktiska genomförbarheten för Lunds kommun att ta fram och lansera ett system för grundskolan baserat på utformningen av demonstratorn.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012017/02/28

Nyckelord

  • Universell utformning