Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt finansieras från AFA-försäkringar med cirka 4 miljoner kronor
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/03/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap