Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt finansieras från AFA-försäkringar med cirka 4 miljoner kronor
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/03/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap