Skyrmioner, elektroner och ljus i van der Waals-material och optiska kaviteter

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012027/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik