Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Funded by AFA Insurance (Dnr: 100026)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande