Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Funded by AFA Insurance (Dnr: 100026)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Samarbetspartner