Smart Cities Accelerator+

Projektinformation

Beskrivning

SCA+ syfte är att bidra till att utveckla intelligenta energisystem. Konceptet består av ha ett systemperspektiv på energianvändning i bostäder och inkludera produktion, distribution och användning.

Målet med projektet är att skapa flexibla, smarta energisystem som minskar spetslastproduktion, främjar förnybara energikällor och effektiv energianvändning i byggnader. Detta kräver interaktion och kunskap om energiproduktion, energidistribution, energilagring och energieffektivitet.

IIIEEs del i projektet består av att titta på energigemenskaper och följa hur bland annat arbetet med energigemenskaper i Sege Park, Malmö, fortgår.

Projektet finanseras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
AkronymSCA+
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/12/012022/09/30

Nyckelord

  • energigemenskap
  • energianvändare
  • samverkan
  • flexibilitet