Spänningsfält och Utmaningar inom Klassisk Instrumental Gruppundervisning

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka utmaningar och spänningsfält inom gruppundervisning på de klassiska orkesterinstrumenten. Forskningen är eftersatt på området som undersöker förhållandet mellan musikalisk färdighetsutveckling och inkludering när lärare undervisar flera elever samtidigt. Den första artikeln i sammanläggningsavhandlingen utforskar hur svenska instrumentallärare från den klassiska orkesterinstrument traditionen diskuterar gruppundervisning, en typ av undervisning som blir allt vanligare och föreslås vara den nya normen för instrumental undervisning på den offentligt finansierade kulturskolan. Av den anledningen är det viktigt att röster från verksamheten som berörs får komma till tals genom en praktiknära forskningsansats. Samverkan mellan akademi och praktiken, i det här fallet kulturskolan, innebär att forskningsoutputen förhoppningsvis blir mer relevant för lärarna.
Kort titelKlassisk Instrumental Gruppundervisning
AkronymKIG
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/08/172024/08/16

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap
 • Musik

Fria nyckelord

 • Musikpedagogik
 • Gruppundervisning
 • Klassiska orkesterinstrument
 • Demokrati
 • Inkludering
 • Progression